Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thùy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

thu-moi
THƯ MỜI VỀ DỰ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG BƯU ĐIỆN – VÔ TUYẾN ĐIỆN
05/09/2023
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023
06/10/2023
Show all
66

Chiều 7/9/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Thị Thùy về:

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh dựa vào công nghệ vi mạch quang tử tích hợp

Của nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thùy

Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính

Mã số chuyên ngành: 9.48.01.06

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: PGS.TS. Lê Trung Thành và PGS.TS. Đặng Thế Ngọc

62

NCS Bùi Thị Thùy trình bày luận án trước Hội đồng

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Nhật Thăng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng – Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 2; TS. Trần Quốc Long – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 3; GS.TS. Từ Minh Phương- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông- Ủy viên; PGS.TS. Ngô Xuân Bách – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên

 

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Bùi Thị Thùy trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá;

 

  1. Đề tài luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính và có ý nghĩa thực tiễn trong việc phát triển các giải pháp xử lý ảnh dựa trên công nghệ vi mạch quang tử tích hợp.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu tính toán, mô phỏng, phù hợp với đề tài luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:

(i) Xây dựng mô hình tính toán, mô phỏng dựa trên công nghệ vi mạch quang tử tích hợp cho phép thực hiện các phép biến đổi ảnh Haar rời rạc (DHT), cosine rời rạc (DCT) và KLT ứng dụng trong nén ảnh.

(ii) Xây dựng mô hình mạng nơ-ron quang và thử nghiệm ứng dụng cho tìm biên và phân loại ảnh.

68

Chúc mừng NCS Bùi Thị Thùy bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

  • Luận án của NCS Bùi Thị Thuỳ đáp ứng các yêu cầu một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy định hiện hành. Luận án cần chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự.
  • Tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung chính của luận án.
  • Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 1/7 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Bùi Thị Thuỳ.