Ra mắt CLB Dữ liệu mở tại Hội thảo “Dữ liệu Mở và Trí tuệ nhân tạo – Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”

Đoàn cán bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền thăm và làm việc tại Học viện
08/06/2023
Đoàn Trường đại học Công nghệ Queensland ̣(Úc) thăm và làm việc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
09/06/2023

Vừa qua, tại Thành phố Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị quốc tế về “Dữ liệu mở và Trí tuệ nhân tạo – Động lực tăng trưởng kinh tế”. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; đại diện Ngân hàng Thế giới; lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước. PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, với 3 phiên chủ đề về Dữ liệu mở, Trí tuệ nhân tạo và Chương trình hành động về Năm dữ liệu 2023, các diễn giả đã chia sẻ về tác động của dữ liệu mở tới tăng trưởng kinh tế; xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong triển khai, đánh giá, đo lường dữ liệu mở; thảo luận về chính sách, cơ hội và thách thức dữ liệu mở ở các địa phương tại Việt Nam; trao đổi về các hiểu biết trong việc tối đa hóa giá trị của dữ liệu mở nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư phục vụ phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam. PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đã tham luận trong Phiên 1 về mô hình dữ liệu mở liên kết (linked open data) trong thúc đẩy kết nối, tích hợp các bộ dữ liệu mở nhằm làm công cụ và nền tảng dữ liệu cho phát triển đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị của kinh tế số, kinh tế dữ liệu.

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trinh bày tham luận tại Hội thảo

Hội nghị đã bàn thảo và thông qua các khuyến nghị của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về các nội dung để cùng nhau hành động nhằm phát triển dữ liệu mở và nâng cao năng lực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.Trong khuôn khổ Hội nghị, Cục Chuyển đổi số quốc gia đã chia sẻ về Kế hoạch hành động năm Dữ liệu số quốc gia, bao gồm một số nội dung trọng tâm thúc đẩy dữ liệu mở; phát triển phiên bản mới Cổng dữ liệu mở quốc gia data.gov.vn; xây dựng Sổ tay hướng dẫn phát triển dữ liệu mở… Đồng thời, ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Dữ liệu mở

CLB Dữ liệu mở hoạt động như một “Lab” về dữ liệu mở, thúc đẩy đối tác công – tư, do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì. Các thành viên CLB bao gồm: trưởng phó các đơn vị liên quan đến quản lý, quản trị và phân tích dữ liệu; đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế; và các thành viên đang công tác tại các Bộ, Ban ngành. CLB phối hợp công tác chặc chẽ với đơn vị chuyên môn là Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Trên thế giới, các Chính phủ đã nhận ra rằng dữ liệu công là một nguồn tài nguyên quý giá và cần được khai thác hiệu quả. Mở và chia sẻ dữ liệu cho các bên khai thác sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội cũng như tăng cường sự hợp tác giữa chính phủ với doanh nghiệp và người dân. Năm 2022, Việt Nam xếp thứ 81 trên 187 quốc gia về cung cấp dữ liệu mở, tăng 10 bậc so với năm 2020. Năm 2023 được Việt Nam xác định là Năm Dữ liệu số quốc gia để thúc đẩy phát triển dữ liệu, tận dụng hiệu quả sự bùng nổ dữ liệu trên các nền tảng số Việt Nam.

5273 lượt xem