PTIT thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

PTIT thông báo ngưỡng điểm xét trúng tuyển và điều kiện trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp
21/08/2020
Chương trình Phát triển Nhân lực lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu Vingroup
24/08/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020. Cụ thể, Học viện điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 như sau:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu

(Sau điều chỉnh)

1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 A00, A01 395
2 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 A00, A01 210
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 630
4 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 195
5 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 200
6 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01 90
7 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 160
8 Marketing 7340115 A00, A01, D01 195
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 200
10 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01 95

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu

(Sau điều chỉnh)

1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 A00, A01 90
2 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 A00, A01 80
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 135
4 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 50
5 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 80
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 40
7 Marketing 7340115 A00, A01, D01 65
8 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 55

Các nội dung khác trong đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không thay đổi.

4223 lượt xem