PTIT chính thức trở thành thành viên của Liên minh Giáo dục Bán dẫn – SEA

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tích cực hưởng ứng ngày hội “PTIT hồng 2023”
29/11/2023
Ý tưởng ứng dụng kết hợp AI và ngôn ngữ ký hiệu đạt giải Nhất P-Startup 2023
30/11/2023

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công tác tại vương quốc Anh, đoàn cán bộ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ARM Ltd trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phát triển kỹ năng trong các ngành kỹ thuật máy tính và tin học cho công nghệ chip, đặc biệt như khoa học máy tính, mạch và hệ thống điện tử, hệ thống nhúng, chất bán dẫn, thiết kế vi mạch,… Theo đó, PTIT chính thức trở thành thành viên của Liên minh Giáo dục Bán dẫn – SEA.

Các đối tác của liên minh bao gồm các trường Đại học: Đại học Anglia Ruskin, Đại học Cornell, Đại học Southampton, Đại học Politècnica de Valencia; cùng các tổ chức nghiên cứu và các công ty: Viện Nghiên cứu Chất bán dẫn Đài Loan, Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật Toàn Ấn Độ, Tập đoàn Nghiên cứu Chất bán dẫn, Liên minh Công nghiệp Chất bán dẫn, Tổ chức Kỹ năng Điện tử Vương quốc Anh và Arduino, Cadence, , IIT Jodhpur, STMicroelectronics, Synopsys.

Liên minh sẽ xây dựng thế hệ tài năng bán dẫn tiếp theo bằng cách tập hợp các bên liên quan chính trong lĩnh vực kỹ năng để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về nhân tài trong ngành. Liên minh là sự phát triển của một mô hình giáo dục hiện có, trong đó ARM sẽ đóng vai trò điều phối quan trọng. Các thành viên cộng đồng sẽ chia sẻ tài nguyên, khả năng và kiến ​​thức chuyên môn theo mô hình linh hoạt, liên kết và cởi mở thông qua nhiều diễn đàn. Điều này sẽ giúp giáo viên, nhà nghiên cứu, kỹ sư có tham vọng hoặc đang hành nghề và người học tiếp cận dễ dàng hơn với các tài nguyên quan trọng và mở ra các cơ hội mới để cộng tác trong các dự án, chẳng hạn như đấu thầu chung cho các khoản tài trợ nghiên cứu.

Với tư cách là thành viên của Liên minh Giáo dục, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ có toàn quyền hợp tác với ARM, các tổ chức đào tạo, trong việc phát triển các khóa học và chương trình trên nền tảng học tập trực tuyến, tận dụng các nguồn tài liệu được chia sẻ từ ARM để tạo ra nội dung mới, cùng nhau xây dựng chương trình giảng dạy tiêu chuẩn. Hỗ trợ nhau trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn. Tham gia cùng nhau để có ảnh hưởng đối với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, nhằm ủng hộ giáo dục, nghiên cứu và kỹ năng trong lĩnh vực CEI và STEM.

4013 lượt xem