Phiên họp thứ sáu Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thông báo tuyển dụng giảng viên tháng 10/2021
21/10/2021
Sinh viên PTIT nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp số
25/10/2021

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, ngày 21/10/2021 Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Phiên họp thứ sáu để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng học viện.

Tham dự Phiên họp có Ông Lê Xuân Công – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Bộ Thông tin và truyền thông, Ông Nguyễn Thiện Nghĩa – Phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn CMC, Ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Ông Tào Đức Thắng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có GS.TS. Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS. Vũ Văn San – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS. Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng – điều hành phiên họp.

Tại buổi họp, Hội đồng Học viện đã nghe báo cáo của Giám đốc Học viện về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, kết quả tuyển sinh đại học 2021, kế hoạch năm học 2021-2022. Sau khi trao đổi, thảo luận, góp ý, Hội đồng học viện đã thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 2021, giao Giám đốc Học viện triển khai tốt kế hoạch năm.

Hội đồng đã nghe báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hợp tác của Học viện với các đơn vị doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, hướng nghiệp

Tại phiên họp, Hội đồng đã trao đổi và thông qua Quy chế giám sát của Hội đồng học viện do Thường trực Hội đồng chuẩn bị và báo cáo. Quy chế giám sát là văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhằm quy định, hướng dẫn về công tác giám sát của Hội đồng Học viện đối với các hoạt động của Học viện. Hội đồng Học viện đã nghe báo cáo của Ban giám đốc Học viện về dự thảo Quy chế tài chính của Học viện. Hội đồng đã cho ý kiến góp ý đối với dự thảo, thống nhất giao Giám đốc Học viện tiếp tục hoàn thiện Quy chế để sớm trình Hội đồng thông qua.

Cũng tại buổi họp, Hội đồng đã nghe báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hợp tác của Học viện với các đơn vị doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, hướng nghiệp và các hoạt động khác. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến định hướng về hoạt động hợp tác với doanh nghiệp và các hoạt động cụ thể sắp tới. Hội đồng thống nhất giao Ban giám đốc cụ thể hóa các định hướng này.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Phiên họp thứ sáu của Hội đồng học viện đã kết thúc tốt đẹp.

1166 lượt xem