Phiên họp thứ 9 của Hội đồng Học viện

Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ trong kỷ nguyên số”
15/08/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tăng cường hợp tác với Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ)
17/08/2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, ngày 12/08/2022 Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Phiên họp thứ chín để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng học viện.

Tham dự Phiên họp có Ông Lê Xuân Công – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ – Bộ Thông tin và truyền thông, PGS.TS Vũ Văn San – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện, nguyên Thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Bá Hiếu – nguyên Thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có GS.TS. Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS. Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng – điều hành phiên họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng Học viện đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Học viện; Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện; Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện. Hội đồng Học viện giao Giám đốc Học viện tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch năm 2022, Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện. Ngoài ra, Hội đồng Học viện đã nghe Ban Giám đốc Học viện báo cáo về các dự án đầu tư công quan trọng của Học viện.

Hội đồng cũng đã thông qua Danh mục vị trí việc làm của Học viện, đây là bước đầu trong việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Học viện theo Quy định của pháp luật.

Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Học viện, tại phiên họp này, Hội đồng cũng đã thực hiện quy trình Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 để đưa ra bầu tại Hội nghị viên chức, người lao động với sự thống nhất cao.

Cũng phiên họp, Hội đồng Học viện đã tổ chức chia tay PGS.TS. Vũ Văn San và ông Nguyễn Bá Hiếu – nguyên Thành viên Hội đồng Học viện. Trong đó, Hội đồng Học viện ghi nhận và đánh giá cao các đóng góp của PGS.TS. Vũ Văn San và ông Nguyễn Bá Hiếu đối với sự phát triển của Hội đồng Học viện nói riêng và của Học viện nói chung trong thời gian qua.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Phiên họp thứ chín của Hội đồng Học viện đã kết thúc tốt đẹp.

Hội đồng Học viện tặng hoa chia tay PGS.TS. Vũ Văn San – nguyên Thành viên Hội đồng Học viện

700 lượt xem