Phiên họp thứ 15 của Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký hợp tác với Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo kỹ sư tài năng
23/01/2024
Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
24/01/2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, ngày 24/01 Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Phiên họp thứ 15 để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Học viện. Tham dự phiên họp có ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục & Đào tạo. Về phía Học viện, có GS.TS. Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS. Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng – điều hành phiên họp.

GS.TS Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng Học viện điều hành phiên họp.

Tại buổi họp, Hội đồng Học viện đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội đồng Học viện; Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Học viện năm 2022 ban hành theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐHV, Hội đồng hoàn thành tốt các nội dung công việc đặt ra. Hội đồng Học viện cũng thông qua báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng Học viện. Qua công tác giám sát, Hội đồng chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Học viện bám sát theo chiến lược, kế hoạch đặt ra. Đồng thời đảm bảo hoạt động của Học viện được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Tại buổi họp, Hội đồng Học viện đã thông qua Kế hoạch năm 2024 của Học viện với nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá, đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2025. Trong đó, kế hoạch doanh thu năm 2024 của Học viện đặt ra là 561 tỷ đồng (tăng khoảng 38%), mở mới từ 2 đến 3 ngành/chương trình đào tạo đại học, thực hiện kiểm định chương trình trong nước đối với 04 chương trình đào tạo, hoàn thành hồ sơ tự đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế từ 2-3 chương trình đào tạo, dự kiến tuyển sinh mới với chỉ tiêu là 7.875 học viên, sinh viên (trong đó có 5.200 sinh viên hệ Đại học chính quy); Tăng cường cơ sở vật chất, tiềm lực của Học viện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, kiểm định và hợp tác quốc tế.

Toàn cảnh phiên họp

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Học viện đã thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Học viện; Kế hoạch giám sát năm 2024 của Hội đồng Học viện; Trao đổi, thảo luận một số nội dung khác có liên quan.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Phiên họp thứ 15 của Hội đồng Học viện đã kết thúc tốt đẹp

1828 lượt xem