Phiên họp thứ 11 của Hội đồng Học viện

Gặp mặt giảng viên thỉnh giảng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
06/01/2023
Lễ ký kết “Chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao” giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Công ty cổ phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Lancs Việt Nam
06/01/2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, ngày 11/01/2023 Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Phiên họp thứ 11 để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Học viện.

Tham dự Phiên họp có Ông Lê Xuân Công – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ – Bộ Thông tin và truyền thông, Ông Nguyễn Thiện Nghĩa – Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có GS.TS. Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS. Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng – điều hành phiên họp.

GS.TS. Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện điều hành phiên họp.

Tại buổi họp, Hội đồng Học viện đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Hội đồng Học viện; Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Học viện năm 2022 ban hành theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐHV, Hội đồng đã hoàn thành tốt các nội dung công việc đặt ra, đóng góp vào thành tích chung năm 2022 của Học viện.

Tại buổi họp, Hội đồng Học viện đã thảo luận, cho ý kiến sửa đổi và thông qua Kế hoạch năm 2023 của Học viện với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ở mức cao, đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong năm 2023 Học viện sẽ mở mới 2-3 ngành/hệ đào tạo, thực hiện kiểm định 4 chương trình đào tạo. Quy mô tuyển sinh đại học năm 2023 của Học viện là gần 6500 sinh viên, trong đó có 4280 sinh viên đại học chính quy. Kế hoạch được thông qua cũng bao gồm việc cải thiện, tăng cường đáng kể cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Thảo luận việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023, Hội đồng Học viện thống nhất Học viện sẽ nghiêm túc tuân thủ Nghị quyết của Chính phủ. Hội đồng Học viện giao Ban Giám đốc Học viện xây dựng phương án thực hiện Nghị quyết trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Thông tin & Truyền thông, có tham khảo kinh nghiệm các cơ sở giáo dục đại học khác.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng đã trao đổi và thông qua quyết định thành lập phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thuộc Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là phòng Tổ chức – Hành chính và Trung tâm Cơ sở vật chất và dịch vụ thuộc Học viện cơ sở.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Phiên họp thứ 11 của Hội đồng Học viện đã kết thúc tốt đẹp.

Toàn cảnh phiên họp

748 lượt xem