Phiên họp thứ 10 của Hội đồng Học viện

Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Minh thông báo tuyển dụng
10/11/2022
Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy năm 2022 đợt 2
11/11/2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, ngày 10/11/2022 Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Phiên họp thứ 10 để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Học viện.

Tham dự phiên họp có ông Lê Xuân Công – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC. Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có GS.TS Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, các thành viên Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng – điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, Hội đồng Học viện đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận thành viên đương nhiên của Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 đối với GS.TS. Từ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện; Công bố quyết định công nhận thành viên bổ sung của Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 đối với TS. Nguyễn Duy Phương – Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1 là thành viên bầu, bà Ngô Kiều Anh – sinh viên khóa 2020 ngành Thương mại Điện tử của Học viện là thành viên đương nhiên.

Hội đồng Học viện chúc mừng các Thành viên đương nhiên và Thành viên mới của Hội đồng Học viện
nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng Học viện đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2022 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2022 của Học viện. Hội đồng Học viện đã cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch năm 2022 của Học viện và giao Giám đốc Học viện tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022.

GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện điều hành phiên họp

Trên cơ sở báo cáo và tờ trình của Giám đốc Học viện, Hội đồng đã trao đổi, cho ý kiến về việc thay đổi mô hình tổ chức của Cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nội dung quan trọng liên quan tới công tác tổ chức của Học viện trong thời gian tới. Hội đồng Học viện thống nhất giao Tập thể Lãnh đạo Học viện: nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức của Học viện cơ sở cho phù hợp với các quy định hiện hành; báo cáo, xin ý kiến các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện các cơ sở pháp lý; trên cơ sở đó xây dựng đề án chi tiết chuyển đổi mô hình của Cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Hội đồng xem xét quyết định.

Tại phiên họp, Hội đồng cũng cho ý kiến về định hướng Chiến lược Khoa học Công nghệ giai đoạn 2022 – 2027 của Học viện. Chiến lược Khoa học Công nghệ là văn bản quan trọng để định hướng hoạt động Khoa học Công nghệ của Học viện trong thời gian tới. Hội đồng Học viện thống nhất giao Giám đốc Học viện tổ chức hội thảo, tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện dự thảo và trình Hội đồng trong phiên họp tiếp theo.

Cũng trong phiên họp, Hội đồng Học viện đã nghe Ban Giám đốc Học viện báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ của Học viện, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công quan trọng của Học viện.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Phiên họp thứ 10 của Hội đồng Học viện đã kết thúc tốt đẹp.

619 lượt xem