Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định: Lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức các bạn trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong thanh niên, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách của thế hệ trẻ.