Lễ mít tinh kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gặp mặt đầu năm Xuân Quý Mão 2023
30/01/2023
Đại học số: khi sinh viên được đào tạo theo năng lực
07/02/2023

Ngày 03/02/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)  và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi Lễ có, GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, tập thể Lãnh đạo Học viện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể các đồng chí trong cấp ủy các chi bộ. Buổi Lễ được nối cầu truyền hình tại hai cơ sở đào tạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 93 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo viên chức và người lao động, đảng viên thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Học viện.

Đồng chí Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi Lễ

Đồng chí Vũ Tuấn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022. Theo đó, năm 2022, Đảng ủy Học viện đã vận dụng các chủ trương, quan điểm của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong các hoạt động giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ của Học viện. Trong lĩnh vực đào tạo, Học viện vẫn giữ vững vị thế là một trong những trường đại học công lập có uy tín, sức hút đối với xã hội. Năm 2022 mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn nhưng Học viện vẫn duy trì được mức thu nhập, đảm bảo các chế độ chính sách và ổn định cuộc sống của người lao động. Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác xây dựng tổ chức Đảng đã được đẩy mạnh, năm 2022, Đảng ủy Học viện đã kết nạp 23 đảng viên mới, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 30 đảng viên dự bị, 61 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử 02 đảng viên đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 23 đảng viên đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Vũ Tuấn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện
báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023, đồng chí Đặng Hoài Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: “Trong năm 2023, Đảng ủy Học viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương tình hành động của Chính phủ, Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy khối, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông. Đảng ủy Học viện tiếp tục lãnh đạo chuyên môn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số giai đoạn mới theo định hướng, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Học viện là hình mẫu chuyển đổi số quốc gia”.

Đồng chí Đặng Hoài Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện
triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, Đảng ủy Học viện đã trao thưởng cho 05 đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

Tập thể Lãnh đạo Học viện trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các đảng bộ, chi bộ
đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

928 lượt xem