Khuyến cáo của Bộ Y Tế về phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối

Danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học
11/03/2020
Bộ Y Tế yêu cầu tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp COVID -19
11/03/2020

Bộ Y Tế khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối như sau:

CV 823

1760 lượt xem