Khởi động dự án “Xây dựng liên minh trường đại học và nhà công nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ” (BUILD-IT)

Đăng ký tham dự Diễn đàn Lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực ICT 2016 (​YILF 2016) tại Busan, Hàn Quốc
09/08/2016
Lãnh đạo Học viện tiếp đại diện Trường Viễn thông Paris
09/08/2016

Ngày 9/8/2016, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Đại học bang Arizona (ASU) cùng Cơ quan phát triển Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) đã chính thức khởi động dự án “Xây dựng liên minh trường đại học và nhà công nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ”, gọi tắt là Liên minh BUILD-IT mà Học viện là một thành viên tham gia.

build1

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2010, Đại học bang Arizona đã tham gia tích cực vào một số dự án về nâng cao năng lực cho các trường đại học kỹ thuật Việt Nam thông qua các chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên, đưa tiến bộ công nghệ vào giảng dạy và hướng dẫn các trường đại học phương pháp đánh giá chất lượng trường.

Với mục tiêu tăng cường các chính sách đổi mới chương trình và thể chế giáo dục đại học; Nâng cao năng lực trường đại học trong việc xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, có sức ảnh hưởng và cải thiện hiệu quả chất lượng đầu ra của chương trình; Thúc đẩy mô hình hợp tác giữa trường đại học và khối doanh nghiệp tư nhân.

Dự án BUILD-IT có những đổi mới so với những dự án nâng cao năng lực trước đó bởi sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo nên một mô hình phối hợp giữa Doanh nghiệp – Chính phủ – Trường Đại học.

Cùng với đó, các bên tham gia đã thống nhất các hoạt động dự án BUILD-IT sẽ triển khai trong 5 năm tới bao gồm: các sự kiện kết nối doanh nghiệp dành cho sinh viên; Các buổi tập huấn kỹ năng quản trị dành cho nhà lãnh đạo trường; Các diễn đàn khuyến khích sự tham gia của nữ giới trong các ngành Khoa học, công nghệ và toán học (STEM); Các buổi đào tạo về kiểm định chất lượng trường đại học, kiểm định ngành theo chuẩn quốc gia; Các buổi đào tạo về đổi mới phương pháp giảng dạy dành cho giảng viên; Các buổi đào tạo về đổi mới chương trình đào tạo kết hợp giữa kiến thức học thuật và thực tiễn từ doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống phòng Lab đổi mới dành cho giảng viên và sinh viên các trường tại các khu công nghiệp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; Xây dựng kênh thông tin trực tuyến dành cho các đối tác tham gia.

Tại buổi làm việc, TS.Đặng Hoài Bắc và PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những nội dung thiết thực và đổi mới của dự án; đồng thời cam kết Học viện sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của dự án nhằm khai thác tối ưu những giá trị mà dự án mang lại.

build2

1678 lượt xem