Khảo sát sơ bộ Đánh giá Kiểm định cơ sở Giáo dục tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ấn tượng đêm nhạc Chào Sinh viên PTIT 2022
24/10/2022
Công ty TNHH KMW thông báo tuyển dụng
26/10/2022

Ngày 26/10/2022, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) đã phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục và đoàn Đánh giá ngoài có PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; GS.TSKH Bành Tiến Long, Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học Công nghệ Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thành viên Đoàn đánh giá ngoài.

Về phía Học viện, có PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS Trần Quang Anh, TS. Vũ Tuấn Lâm và thành viên Hội đồng tự đánh giá của Học viện và đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng chức năng, các giảng viên và các chuyên viên liên quan.

GS.TSKH Bành Tiến Long, Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học Công nghệ Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi khảo sát sơ bộ Đánh giá Kiểm định Cơ sở Giáo dục tại Học viện

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã Đoàn đã khảo khuôn viên, cơ sở vật chất; tìm hiểu điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện.

Tại buổi làm việc, Đoàn đánh giá ngoài đã báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đồng thời, Đoàn đánh giá ngoài đã kiểm tra các tài liệu minh chứng và thăm một số địa điểm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (như: phòng làm việc, phòng phỏng vấn).

Đoàn đánh giá ngoài tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất với Lãnh đạo Học viện về kế hoạch khảo sát chính thức và những việc Học viện cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Theo đó, Đoàn đã thống nhất với Lãnh đạo Học viện về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn, hình thức phỏng vấn, địa điểm cần quan sát, kiểm tra; công tác hậu cần phục vụ khảo chính thức.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Gám đốc Học viện phát biểu tại buổi khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đánh giá ngoài đã ký biên bản khảo sát sơ bộ với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Dự kiến từ 21/11 – 28/11/2022, Đoàn đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát tại Học viện bao gồm cả cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Học viện Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

713 lượt xem