Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016

Đông đảo sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia tọa đàm và hướng nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin
02/12/2016
Tuyển dụng Thực tập sinh Ngành Công Nghệ Thông Tin cho Công Ty TNHH AI Việt Nam
02/12/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016.

Chi tiết theo file đính kèm:

Kết quả đánh giá, phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển Nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016

628 lượt xem