Kết quả xét tốt nghiệp tháng 10/2016

Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
21/10/2016
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ
26/10/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 10/2016 và danh sách kèm theo:

Quyết định 861/QĐ-HV(Trả nợ Đại học chính quy) Công nghệ thông tinCông nghệ kỹ thuật Điện-Điện tửKế toánQuản trị kinh doanhĐiện tử truyền thông
Quyết định 862/QĐ-HV(Trả nợ Cao đẳng chính quy) Công nghệ thông tinKế toánQuản trị kinh doanhViễn thông
Quyết định 863/QĐ-HV(Trả nợ Liên thông Đại học chính quy) Công nghệ thông tinKế toánQuản trị kinh doanh
Quyết định 864/QĐ-HV(Đại học từ xa) Công nghệ thông tinQuản trị kinh doanhViễn thông
Quyết định 865/QĐ-HV(Đại học từ xa) Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh
Quyết định 932/QĐ-HV(Đại học chính quy) Quản trị kinh doanhKế toán_1Kế toán_2
Quyết định 933/QĐ-HV(Liên thông Đại học chính quy) Quản trị kinh doanhKế toán
Quyết định 934/QĐ-HV(Trả nợ Đại học từ xa) Công nghệ thông tinQuản trị kinh doanhViễn thông
Quyết định 935/QĐ-HV(Đại học Vừa làm vừa học) 935/QĐ-HV

1996 lượt xem