Hội thảo trực tuyến về triển khai dự án theo dõi tình trạng việc làm của người tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE

Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 1 thông báo chương trình đồng hành cùng Cán bộ – Giảng viên – Sinh viên PTIT
17/04/2020
Samsung Việt Nam tiếp tục tuyển dụng Kỹ sư và Cử nhân Đại học năm 2020
04/05/2020

Ngày 25/4/2020, với vai trò là một trong 9 trường thành viên của Dự án MOTIVE, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tham gia Hội thảo trực tuyến về triển khai dự án Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam MOTIVE.

 Trong giai đoạn 2015 – 2018, Học viện đã triển khai dự án “Nâng cao khả năng làm việc cho sinh viên các trường Đại học ở Việt Nam – gọi tắt là dự án VOYAGE” (VOYAGE: Opportunities for the Young And Graduates Employability in Vietnam). Mục đích chính của dự án là xây dựng nền tảng công nghệ thông tin, cung cấp các công cụ đánh giá trực tuyến nhằm thu thập, cập nhật, khảo sát hồ sơ và thông tin của sinh viên ở 3 trường Đại học tại Việt Nam (trong đó có Học viện) để nghiên cứu sự tương thích giữa các chươmg trình giảng dạy tại các trường này với thị trường lao động tại Việt nam.

Tiếp theo thành công của dự án đã được Liên minh Châu Âu đánh giá rất tốt này, dự án Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp MOTIVE (MOnitoring Trends In Vietnamese graduates Employment) đã được Liên minh Châu Âu tiếp tục tin tưởng phê duyệt với sự gia tăng thêm của 6 thành viên trường Đại học mới và cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Giáo dục & Đào tạo. Dự án sẽ kéo dài trong 3 năm từ năm 2020 đến 2022.

Để đảm bảo triển khai dự án đồng bộ giữa 3 trường Đại học thành viên cũ của dự án Voyage và 6 trường Đại học thành viên dự án MOTIVE, dự án đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu và hướng dẫn nội dung dự án, theo đó nhóm nghiên cứu đã giới thiệu tổng quan về dự án, nội dung các bảng khảo sát dùng cho nghiên cứu, phân tích, các kỹ thuật truyền thông thu hút sinh viên tham gia; nhóm kỹ thuật giới thiệu về việc khai thác và sử dụng hệ thống. Với tình trạng dãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19, buổi hội thảo diễn qua trên nền tảng của Meet Google với sự tham gia của 74 thành viên nhóm dự án, trong đó có Giám đốc Quốc gia của dự án cũng như toàn thể thành viên các nhóm chuyên môn của dự án.

Sau 3 tiếng trao đổi thảo luận sôi nổi, Hội thảo đã đi đến sự thống nhất, thấu hiểu chung về các hoạt động của dự án và sẽ nhanh chóng triển khai công tác truyền thông để thu hút đông đảo sinh viên năm cuối của các trường Đại học tham gia.

1098 lượt xem