Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân”

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam -Lào” năm 2023
13/11/2023
Thông báo đăng ký tham dự cuộc thi “Tư duy thiết kế khởi nghiệp toàn cầu”
14/11/2023

Ngày 7/11/2023, Bộ Công an tổ chức hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân”. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông; các chuyên gia trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đại diện Lãnh đạo Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện đã tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá vai trò sự cần thiết phải phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dữ liệu cho chuyển đổi số tại Bộ Công an dưới nhiều góc độ khác nhau, đồng thời thảo luận về một số vấn đề như: Căn bản về khoa học dữ liệu và đào tạo nhân lực khoa học dữ liệu; Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong CAND đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay…

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng, xác định các cơ sở lý luận, khoa học và cơ sở thực tiễn, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao nhận thức mạnh mẽ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số, đặc biệt là yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dữ liệu tạo nền móng chuyển đổi số tại Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện trình bày tham luận tại Hội thảo

Cũng tại hội thảo, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện đã trình bày bài tham luận “Tổng quan về xây dựng đại học số, kinh nghiệm triển khai tại các nước và một số mô hình ứng dụng tại Việt Nam”. Bài tham luận đã giới thiệu tổng quan các kết quả đạt được với nền tảng đại học số tại Học viện nói riêng và các mô hình, bài học kinh nghiệm triển khai trên thế giới. Bài tham luận nhận được nhiều sự quan tâm của các trường Công an nhân dân nói chung và đặc biệt gợi mở giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực dự liệu của Bộ Công an.

6094 lượt xem