Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Hội nghị quốc tế về Nghiên cứu, Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai (RIVF 2023)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chi gần 11 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2022-2023
20/12/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Qualcomm (MỸ)
22/12/2023

Trong các ngày từ 23/12/2023 đến 25/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về Nghiên cứu, Đổi mới và Tầm nhìn cho Tương lai (The 17th Research, Innovation and Vision for the Future – 2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2023) 

Hội nghị RIVF 2023 là diễn đàn để các nhà khoa học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói riêng cũng như các nhà khoa học Việt Nam để trao đổi và thiết lập các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học quốc tế, từ đó có thể xây dựng các đề tài nghiên cứu chung. 

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 16 lần tổ chức và năm 2023 là lần tổ chức thứ 17. 

Hội nghị RIVF 2023 xoay quanh các chủ đề chính gồm: Xử lý hình ảnh, ngôn ngữ, giọng nói; Truyền thông & Mạng máy tính, An ninh mạng; Hệ thống phân tán, Internet vạn vật, Điện toán đám mây; Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu lớn, Máy tính thông minh; Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mô hình tính toán.

Các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ được tổng kết và in thành kỷ yếu cũng như đưa lên cơ sở dữ liệu trực tuyến của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ (IEEE Xplorer). 

Tại Hội nghị, một số chủ đề và kết quả nghiên cứu liên quan đến các nhiệm vụ theo Nghị định thư và Đề tài độc lập cấp nhà nước sẽ được trao đổi với phía đối tác nước ngoài để tìm ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời một số mối quan hệ mới giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với các công ty công nghiệp cũng sẽ được thiết lập. 

 

3828 lượt xem