Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo về kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội
17/02/2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2021
01/03/2021

Từ ngày 22/02/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) bắt đầu triển khai học trực tuyến cho hơn 10 ngàn sinh viên, với khoảng gần 1.500 kíp học/tuần. Phần mềm hỗ trợ học trực tuyến hiện được PTIT chọn sử dụng là TranS (do Công ty Việt Nam Telecoms cung cấp) và qua các nền tảng hỗ trợ học tập trực tuyến khác.

Theo kế hoạch giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của trường, Học viện triển khai phương thức giảng dạy và học tập trực tuyến cho các lớp học phần lý thuyết, bài tập của Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đã công bố trên hệ thống Quản lý đào tạo từ khóa 02017 đến khóa 2020. Thời gian triển khai từ tuần 07,  từ ngày 22/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Giảng viên thực hiện điểm danh sinh viên trên lớp, giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Học viện.

Học tập trực tuyến theo thời gian trên internet, giảng viên và sinh viên Học viện dạy – học tại cùng thời điểm trên phần mềm thông qua việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh có đầy đủ micro, loa, kết nối với nhau qua Internet.

Học viện tạm thời sử dụng phần mềm Trans để tổ chức giảng dạy trực tuyến. Download và cài đặt tại website: https://trans.naviconference.com/ hoặc App “TranS Japan” từ AppStore, CHPlay cho các thiết bị di động thông minh. Download HDSD đối với giảng viên: https://bom.to/q5YFph. Download HDSD đối với sinh viên: https://bom.to/BsGP4e.

Các học phần không tổ chức học tập trực tuyến: Giáo dục thể chất, Thực hành cơ sở, Thực hành chuyên sâu (ngành KT ĐTTT, CN KT Đ-ĐT), các phần thực hành của các lớp học phần chưa có hệ thống thực hành trực tuyến đã được nghiệm thu. Phòng Giáo vụ sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.

2386 lượt xem