Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện 03 nhiệm vụ quốc gia về khởi nghiệp

Sinh viên PTIT “chế nhạc” cảm ơn các bác sỹ và chiến sỹ tuyến đầu chống dịch covid – 19
18/05/2020
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 5/2020
20/05/2020

Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký hợp đồng với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện 03 nhiệm vụ thuộc đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844). Theo đó, Học viện sẽ hỗ trợ các cán bộ quản lý của các Bộ, Ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển thị trường trong năm 2020.

Ba nhiệm vụ mà Học viện được giao thực hiện đó là: (1) Bồi dưỡng, phát triển, xây dựng mạng lưới nguồn nhân lực chất lượng cao cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối, xây dựng mạng lưới phát triển thị trường trong nước và quốc tế cho khởi nghiệp. Theo đó tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua việc tổ chức các hội nghị, các khóa đào tạo, các chương trình trải nghiệm cho cán bộ quản lý các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo; (2) Tập trung thúc đẩy các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyên sâu được lựa chọn, nâng cao năng lực, hỗ trợ dịch vụ, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tiếp cận với các nguồn lực đầu tư và được đề xuất đầu tư thông qua các hội nghị, hội thảo, chương trình kết nối doanh nghiệp, các chương trình huấn luyện thúc đẩy kinh doanh; (3) Kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương thông qua các hội nghị kết nối, các buổi trưng bày giới thiệu sản phẩm từ đó hướng tới mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhận được hỗ trợ, hợp tác đầu tư.

Đề án Đề án 844 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 đánh dấu động thái cụ thể của Chính phủ để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đề án 844 có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Đến năm 2025, Đề án 844 dự kiến hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp ĐMST; 600 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại Đề án 844 được quản lý bởi Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, 02 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.                  

1966 lượt xem