Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc thông báo tuyển dụng
12/06/2020
Thông báo lớp học ứng dụng thuật toán năm 2020
15/06/2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT  ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Thực hiện nội dung văn bản số 1778/BGDĐT-GDĐH  ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng tuyển sinh trình độ cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Học viện) thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

I. XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC

 1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng:

Học viện xét tuyển thẳng vào đại học đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và đạt một trong các thành tích sau:

a. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2018, 2019, 2020 các môn Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Tin học; Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2018, 2019, 2020;

b. Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018, 2019, 2020 các môn Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Tin học;

c. Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018, 2019, 2020 (Căn cứ vào đề tài dự thi của thí sinh đoạt giải, Học viện xem xét xét tuyển thẳng thí sinh vào ngành đào tạo phù hợp);

d. Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, cuộc thi tay nghề quốc tế và có kết quả thi THPT năm 2020 theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện (Căn cứ vào lĩnh vực, nghề của thí sinh đoạt giải, Học viện xem xét xét tuyển thẳng thí sinh vào ngành đào tạo phù hợp);

e. Thí sinh có kết quả thi THPT năm 2020 theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 27,0 (hai mươi bẩy) điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

2. Danh mục ngành đăng ký xét tuyển thẳng: Phụ lục 1.

3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2020. Hồ sơ gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục 2a);
 • Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
 • 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
 • 02 ảnh CMND cỡ 4×6;
 • Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC

 1. Đối tượng và điều kiện ưu tiên xét tuyển:

Học viện ưu tiên xét tuyển vào đại học đối với các thí sinh:

 • Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018, 2019, 2020 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học hoặc trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018, 2019, 2020 hoặc trong kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng;
 • Tốt nghiệp THPT năm 2020;
 • Đã tham dự kỳ thi THPT năm 2020, có kết quả thi theo các tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành đã đăng ký và đáp ứng Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện.
 1. Danh mục ngành ưu tiên xét tuyển: Phụ lục số 1.
 2. Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.
 3. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2020. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

 1. Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phu luc 2b)
 2. Bản sao hơp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn HSG quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế;
 3. 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
 4. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. QUYỀN LỢI CỦA THÍ SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

 Học viện cấp Học bổng toàn phần hoặc Học bổng bán phần cho các thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Cụ thể:

 • Học bổng toàn phần (Miễn 100% học phí trong năm học thứ nhất) cho các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (các môn Toán, Lý, Hóa học, Tin học) hoặc Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc thí sinh có kết quả thi THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 27,0 điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
 • Học bổng bán phần (Miễn 50% học phí trong năm học thứ nhất) cho các thí sinh đạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học) hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.

IV. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 1. Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: trước ngày 20/08/2020.
 2. Các thí sinh được tuyển thẳng theo công bố của Học viện phải nộp Giấy chứng nhận đoạt giải (bản chính) và kết quả điểm thi THPT 2020 để xác nhận việc nhập học của mình về Học viện trước ngày 05/09/2020.
 3. Chỉ có các thí sinh trúng tuyển và đã nộp Giấy chứng nhận đoạt giải, kết quả điểm thi THPT 2020 mới được Học viện gửi Giấy báo nhập học.
 4. Các thí sinh không nộp Giấy chứng nhận đoạt giải, coi như không có nguyện vọng học tại Học viện và sẽ không được gọi nhập học.
 5. Hình thức nộp Giấy chứng nhận đoạt giải: thí sinh có thể nộp trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện hoặc nộp qua đường Bưu điện (chuyển phát nhanh EMS) theo các địa chỉ dưới đây:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã trường BVH):   

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã trường BVS):

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh.

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38297220

Thông tin chi tiết về tuyển sinh và các chương trình đào tạo thí sinh có thể xem tại Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin tuyển sinh, trang Fanpage của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại địa chỉ:

Website: https://ptit.edu.vnhttps://tuyensinh.ptit.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/HocvienPTIT/

Fanpage tuyển sinh: https://www.facebook.com/ptittuyensinh/

Kênhyouyube:https://www.youtube.com/channel/UCBtg9-qw_QG3T8WovsckaFg/featured?fbclid=IwAR3u9OkbzzqnFEIJUd1mXkAsj6GkGDq6v6Z2-6d-Ctk81MOIY6kZTbAp1ac

Nội dung thông báo TB 420

7361 lượt xem