HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO V/V CHI TRẢ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, CẤP BÙ HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2023- 2024 CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH (CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI)

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
29/12/2023
10 sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khối các cơ quan Trung ương
11/01/2024

Học viện thông báo việc chi trả tiền miễn giảm học phí, cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại cơ sở đào tạo Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Hình thức chi trả:
– Đối với sinh viên không có số tài khoản, sinh viên nhận tiền mặt trực tiếp tại P.118 – tầng 1- nhà A1- Phòng Tài chính Kế toán, thời gian nhận bắt đầu từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 12/01/2024 trong giờ hành chính.
– Đối với sinh viên có số tài khoản, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng (danh sách kèm theo).
2. Danh sách kèm theo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9am6Dj565ppM_FXluTe6CIIuj6wBDQi/edit#gid=1221814937

Trân trọng./.

2692 lượt xem