Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở hệ thống nhập học trực tuyến cho thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022

Lễ mít tinh kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997-2022)
17/09/2022
Thư cảm ơn
19/09/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức thông báo mở Hệ thống nhập học trực tuyến cho thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy của Học viện như sau:

I. Hệ thống nhập học trực tuyến

  1. Đối tượng: Các thí sinh đã trúng tuyển mà Học viện đã công bố và đã hoàn thành việc xác nhận nhập học.
  2. Nội dung thực hiện: Các thí sinh thực hiện Nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện và hoàn thành đóng kinh phí nhập học bằng hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn trên hệ thống).
  3. Địa chỉ đăng nhập Hệ thống: https://xettuyen.ptit.edu.vn.
  4. Thời gian: Bắt đầu mở hệ thống đăng ký từ 8h00 ngày thứ ba20/09/2022

II. Hướng dẫn nhập học trực tuyến và Hướng dẫn thanh toán nhập học

Nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh sử dụng hệ thống nhập học trực tuyến và thanh toán trực tuyến, Học viện công bố bản:

  1. Hướng dẫn Nhập học trực tuyến đại học chính quy năm 2022
  2. Hướng dẫn Thanh toán nhập học 2022

(Chi tiết kèm theo)

https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663582874051-14._huong_dan_nhap_hoc_online_2022.pdf

https://apiquanlydaotao.ptit.edu.vn/data/fileUpload-1663582888567-14._slide_huong_dan_thanh_toan_nhap_hoc_2022.pdf

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!

4571 lượt xem