Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lên phương án thi học kỳ 2 năm học 2020 -2021

Hội thảo và tập huấn trực tuyến Dự án MOTIVE “Cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát sinh viên tốt nghiệp để hỗ trợ cải cách quản trị và đảm bảo chất lượng tại trường đại học”
01/07/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện nhiệm vụ thanh tra kỳ thi THPT 2021 tại tỉnh Yên Bái
05/07/2021

Để đảm bảo kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, ngày 2/7/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã điều chỉnh kế hoạch học tập trong học kỳ 2. Theo đó, kế hoạch thi học kỳ 2 sẽ được tổ chức bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Do điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, trước đó, Học viện đã tổ chức lớp học trực tuyến từ đầu tháng 5/2021 đến hết 11/6/2021 đối với toàn bộ sinh viên Học viện, Đối với sinh viên năm cuối (khóa D17), Học viện đã tổ chức phương án thi học kỳ theo hình thức trực tuyến từ 14/6 đến 11/7/2021 cho 11.670 lượt sinh viên với 57 môn thi và 157 ca thi. Theo đánh giá của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục của Học viện thì đa số sinh viên và giảng viên ủng hộ phương án tổ trực thi trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, mặc dù việc tổ chức thi trực tuyến vất vả và khóa khăn hơn nhiều so với phương án thi trực tiếp. Để đảm báo tính công bằng trong thi cử, bên cạnh việc tuân thủ các hướng dẫn của Học viện, nhiều thầy cô còn tự sử dụng thêm các phần mềm, ứng dụng hoặc biện pháp để ngăn chặn sao chép bài, quay cop,… qua đó, đảm bảo đánh giá đúng kết quả học tập của sinh viên.

Trên cơ sở cân nhắc tình hình thực tế về dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn và đặc biệt là để đảm bảo tiến độ, kế hoạch năm học 2020 – 2021, Học viện đã điều chỉnh kế hoạch học tập từ ngày 12/7/2021. Theo đó, Học viện sẽ tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối các khối ngành kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện theo hình thức trực tuyến và trực tiếp từ ngày 17/7/2012 theo điều kiện sắp xếp của các Hội đồng bảo vệ tại từng Khoa. Các sinh viên năm cuối các ngành kỹ thuật thực tập tốt nghiệp từ 19/7/2021 theo kế hoạch.

Đối với các khóa còn lại, Học viện sẽ tổ chức thực hành tập trung tại Học viện đối với các học phần không thể tổ chức thực hành trực tuyến từ ngày 12/7/2021. Các học phần Giáo dục Thể chất của khóa D20 chưa hoàn thành kế hoạch học tập sẽ được tổ chức tiếp vào học kỳ 1 năm học 2021 – 2022. Học viện sẽ tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 từ ngày 19/7-15/8/2021 theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Hình thức thi, lịch học thực hành của từng môn học sẽ được Học viện thông báo cho sinh viên trên hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường và đến từng lớp sinh viên. Theo kế hoạch hiện tại, Học viện dự kiến sẽ tổ chức thi theo hình thức trực tuyến bằng báo cáo bài tập lớn, tiểu luận, thi trên hệ thống nền tảng thực hành thông minh cho 44 môn thi và 35.000 lượt sinh viên; tổ chức thi theo hình thức trực tiếp bằng hình thức thi viết cho 95 môn thi, 96 ca thi và 35.533 lượt sinh viên.

Được biết, để đảm bảo yếu tố phòng dịch, Học viện không triệu tập quay trở lại học tập đối với các sinh viên được xác định là F0. F1, F2 hoặc đang sống trong vùng bị cách ly. Học viện sẽ sắp xếp cho các sinh viên này được học và thi bù riêng. Các sinh viên không thuộc diện triệu tập được yêu cầu không đến Học viện và không vào các khu Ký túc xá.

Đối với các sinh viên được triệu tập về Học viện học tập và tham gia thi trực tiếp, Học viện yêu cầu sinh viên thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo  hướng dẫn của Bộ Y tế và của Học viện; nghiêm túc tuân thủ việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, hạn chế di chuyển, tụ tập đông người.

1845 lượt xem