Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không giới hạn chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Học viện triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường năng lực tiếp cận việc làm cho sinh viên
22/03/2017
Hội thảo “Hệ sinh thái thông tin di động 5G và các thách thức nghiên cứu”
23/03/2017

Ngày 10/3/2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành thông báo về  xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2017. Theo đó, Học viện không giới hạn chỉ tiêu xét tuyển thẳng.

anh cu nhan

Học viện xét tuyển thẳng vào đại học đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016, 2017 và đạt một trong các thành tích: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016, 2017 môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học; Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2016, 2017. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016, 2017 môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học. Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2016, 2017 (Căn cứ vào đề tài dự thi của thí sinh đoạt giải, Học viện xem xét xét tuyển thẳng thí sinh vào ngành đào tạo phù hợp).

Cùng với việc xét tuyển thẳng, các thí sinh này sẽ được Học viện Cấp học bổng toàn phần (100% học phí) trong năm học thứ nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (các môn Toán, Lý, Tin học) hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Cấp học bổng tương đương 50% học phí trong năm học thứ nhất cho các đối tượng: Thí sinh đạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (các môn Toán, Lý, Tin học) hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

Ngoài ra, Học viện ưu tiên xét tuyển vào đại học đối với các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016, 2017 môn Toán, Vật lý, Tin học hoặc thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2016, 2017. Học viện xét tuyển thẳng đối với các đối tượng khác theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chi tiết xem tại: http://portal.ptit.edu.vn/tuyensinh/thong-bao-xet-tuyen-thang-va-uu-tien-xet-tuyen-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017/

Năm 2017, Học viện tuyển sinh 3.050 sinh viên đại học hệ chính quy vào các ngành đào tạo tại 2 cở sở đào tạo phía Bắc và phía Nam.

3342 lượt xem