Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 08 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2023

Bưu điện thành phố Hà Nội thông báo tuyển dụng
06/11/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thúc đẩy hợp tác về xây dựng đại học số với Đại học Seoul Cyber (Hàn Quốc)
07/11/2023

Vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 58 ứng viên Giáo sư và 572 ứng viên Phó Giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm năm 2023. Trong đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 01 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và 07 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

STT Họ và tên Chức danh

 đăng ký

Ngành
1 Võ Nguyễn Quốc Bảo Giáo sư Điện-Điện tử-Tự động hóa
2 Ngô Quốc Dũng Phó Giáo sư Công nghệ thông tin
3 Nguyễn Trọng Khánh Phó Giáo sư Công nghệ thông tin
4 Trương Cao Dũng Phó Giáo sư Điện-Điện tử-Tự động hóa
5 Hoàng Trọng Minh Phó Giáo sư Điện-Điện tử-Tự động hóa
6 Nguyễn Văn Hậu Phó Giáo sư Kinh tế
7 Nguyễn Văn Phước Phó Giáo sư Kinh tế
8 Nguyễn Thị Hoàng Yến Phó Giáo sư Kinh tế

Sau 26 năm xây dựng và trường thành, Học viện hiện có 15 khoa đào tạo đại học và sau đại học, 3 Viện nghiên cứu và 2 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Học viện hiện có 18 ngành đào tạo. Trước xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Học viện sẽ mở thêm nhiều ngành đào tạo mới phù hợp với thực tiễn như: Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ IoT, Mạng Máy tính và Truyền thông (chương trình Kỹ thuật Dữ liệu), Công nghệ Tài chính, …

Với sứ mạng “Sáng tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và công nghệ số, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường” Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xác định tầm nhìn đến năm 2030 sẽ là trường đại học hàng đầu Việt Nam về quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; là hình mẫu tiên phong về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, trở thành trường đại học hàng đầu của khu vực, nằm trong nhóm trường đại học hàng đầu châu Á, nhóm 5 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á về công nghệ số.

4970 lượt xem