Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức mở ngành Công nghệ tài chính Fintech trình độ Đại học

LUVINA thông báo tuyển dụng 45 chiến binh NINJA X khóa 27- lập trình viên đa ngôn ngữ
05/11/2020
Đêm hội chào sinh viên PTIT 2020
09/11/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa công bố quyết định mở ngành Công nghệ tài chính Fintech (Financial technology) trình độ Đại học.

Công nghệ tài chính Fintech có mã ngành 7340202 là ngành đào tạo trình độ đại học thứ 12 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), bên cạnh 11 ngành đã được trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo trước đó gồm: Kỹ thuật điện tử viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; CNTT; An toàn thông tin; Công nghệ đa phương tiện; Truyền thông đa phương tiện; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kế toán; Thương mại điện tử và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Với khối lượng kiến thức toàn khóa là 133 tín chỉ trong tổng thời gian học 4 năm với 8 học kỳ, chương trình đào tạo ngành Công nghệ tài chính của PTIT được thiết kế để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành Công nghệ tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của nền kinh tế số; sinh viên tốt nghiệp chương trình có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản và chuyên môn về tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và công nghệ tài chính;  Phát triển năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động về chuyên môn hoặc các vấn đề xã hội thông thường. Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên sẽ khám phá các lý thuyết về tài chính và ứng dụng của chúng cũng như các công nghệ như blockchain, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo có thể tạo đổi mới trong các hoạt động tài chính.

Khi xây dựng chương trình ngành Công nghệ Tài chính, PTIT cũng hướng đến sự khác biệt sơ với các đơn vị đào tạo khác, đó là: Khối lượng kiến thức về Công nghệ  cao hơn khối kiến thức về tài chính (tuy vậy nhóm  kiến thức bổ trợ chủ yếu cho ngành tài chính); Hàm lượng kiến thức công nghệ thông tin và công nghệ tài chính cao; Tổ hợp được nhiều môn học sẵn có của các các chuyên ngành về Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Marketing. Do đó, chương trình phát huy tính kinh tế nhờ phạm vi; Có khá nhiều môn tự chọn tổ hợp từ các chuyên ngành khác nhau của PTIT

Ngay từ đầu năm 2020, Học viện cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm là tiếp tục đẩy mạnh mở các ngành đào tạo tập trung phục vụ nhu cầu nhân lực của xã hội về chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số và đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  Vào tháng 3 năm 2020, Học viện đã mở ngành học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. 

3380 lượt xem