Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới Hồ sơ HSSV, Thẻ sinh viên, ra trường

Thủ tục, mẫu biểu xin học lại, miễn học, miễn thi, bảo lưu điểm, học cải thiện điểm, học môn học thay thế
28/10/2009
Danh sách sinh viên còn nợ môn (học lại) học kỳ 1 năm học 2009-2010
30/10/2009
Show all
VIII/ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI HỒ SƠ SINH VIÊN

1. Mẫu đơn:

– Giấy cam kết nộp bổ sung hồ sơ (mẫu 8.1)

   Sinh viên nộp giấy này khi làm thủ tục nhập học thiếu hồ sơ theo quy định.

– Đơn xin cấp/đổi thẻ sinh viên (mẫu 06)

– Đơn xin mượn giấy tờ trong hồ sơ sinh viên (mẫu 30)

– Phiếu thanh toán ra trường và xin rút hồ sơ sinh viên (mẫu 8.4)

2. Thủ tục:

– Đối với Giấy cam kết nộp bổ sung hồ sơ, sinh viên nộp khi nhập trường (nếu thiếu) và phải có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ sau không quá 1 tháng kể từ ngày nhập trường.

– Đối với việc xin cấp/đổi thẻ sinh viên: Sinh viên nộp đơn, 2 ảnh 2×3, lệ phí, nhận phiếu hẹn trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

– Đối với việc mượn giấy tờ trong hồ sơ sinh viên: Sinh viên nộp đơn, nhận phiếu hẹn trả kết quả sau 3 ngày làm việc.

– Đối với việc rút hồ sơ (xin thôi học/bị đuổi học/chuyển trường/ra trường): sinh viên được giải quyết ngay trong ngày sau khi nộp đơn, xuất trình quyết định có liên quan, nộp lại thẻ sinh viên, xuất trình phiếu thanh toán ra trường. Trường hợp cán bộ quản lý hồ sơ bận, phải viết phiếu hẹn, trả kết quả cho sinh viên trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc.