Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành kỹ thuật – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016
21/09/2016
Thông báo: Triệu tập SV Tham dự Lễ Tổng kết năm học 2015-2016 và Khai giảng năm học 2016-2017 của Học viện
23/09/2016
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy

khóa 2012 các ngành kỹ thuật – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017; Căn cứ kết luận tại Biên bản họp của Tiểu ban xét điều kiện thi tốt nghiệp ĐH, CĐ (cơ sở Hà Nội) ngày 22.9.2016, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành kỹ thuật (D12VT, CN, ATTTM, Đ-ĐT, ĐPT, E12) như sau:

1.      Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

Sinh viên đã hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp cuối khóa, không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập. Sinh viên đủ điều kiện sẽ đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo 2 hình thức là: Làm đồ án tốt nghiệp (Đạt mức điểm tích lũy do Hội đồng xét ĐKDT tốt nghiệp Học viện xét) hoặc Học và thi một số học phần chuyên môn thay thế,cụ thể:

·      Sinh viên được xét làm Đồ án tốt nghiệp nếu đạt 2 yêu cầu sau:

–          Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4-hệ tín chỉ đạt Từ 2,65 trở lên đối với các sinh viên ngành Đa phương tiện từ 2,55 trở lên đối với các sinh viên các ngành còn lại.

–          Không nợ quá 8 tín chỉ của những học phần không phải là tiên quyết của ĐATN.

– Các trường hợp đủ điều kiện còn lại phải học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp theo kế hoạch của phòng Giáo vụ. Sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp nếu có nhu cầu có thể chuyển sang Học và thi một số học phần chuyên môn thay thế (SV phải làm đơn nộp cho Giáo vụ tại bộ phận một cửa trước ngày 6/10/2016).

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp do còn nợ học phần thực tập tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã trả nợ xong...

– Danh sách sinh viên được thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp và hình thức tương ứng xem tại websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.      Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên được làm ĐATN liên hệ với Văn phòng các Khoa chuyên môn từ ngày 29/9/2016 để được hướng dẫn, phân nhóm và đăng ký thực hiện  Đồ án  theo sự hướng dẫn của Khoa và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để chủ động thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

***Lưu ý: Sinh viên đăng nhập và xem điểm trực tiếp trên trang http://qldt.ptit.edu.vn – Bảng điểm cập nhật đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016 (chưa có điểm học lại, học cải thiện).

Tải về:

Toàn văn thông báo
23/9/2016