Thông báo: kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên (đã trả nợ môn học) được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024.
21/03/2024
Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2020
25/03/2024

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành QTKD, KT, TMĐT, TTĐPT, Marketing khóa 2020-2024 tính đến hết học kỳ 1 năm học 2023-2024 cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp:

Điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

– Làm Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên nợ không quá 08 tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Khóa luận tốt nghiệp và có mức điểm TBC tích lũy như sau:

+ Ngành QTKD (Chuyên ngành Logictics, TMĐT, QTDN); KT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,70

+ Ngành Marketing, TMĐT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,80

+ Ngành TTĐPT: điểm TBC tích lũy ≥ 3.0

– Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Khóa luận tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Có danh sách kèm theo.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện làm KLTN có nguyện vọng chuyển sang học các học phần thay thế tốt nghiệp phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 01 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban – nộp trước 16h30 ngày 29/03/2024 tại ô số 01 Văn phòng 1 cửa – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

  1. Các trường hợp có thắc mắc về kết quả học tập đề nghị gửi email về địa chỉ cô Hoàng Kim Cúc: hkcuc@ptit.edu.vn (chỉ chấp nhận với các đơn gửi từ email do Học viện cấp) trước 16h30 ngày 29/03/2024. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân.
  2. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Danh sach D20 kinh te – Xet dieu kien tot nghiep

Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần TTTN