Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016

Thông báo: V/v Kết quả xử lý đơn học lại, học ghép sinh viên hệ niên chế học kỳ 1 năm học 2016-2017 (19/9/2016 )
19/09/2016
Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành kỹ thuật – Cơ sở đào tạo Hà Nội
23/09/2016
Show all

THÔNG BÁO

Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch học kỳ I năm học 2016-2017 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh (GDQP-AN) cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016. Cụ thể:

1. Đối tượng tập trung: Toàn thể sinh viên các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016.

2. Thời gian:

– Đối với các lớp có lịch học buổi sáng: 11h00 ngày thứ Tư, 28/09/2016. Bao gồm: D16CN1,2,5,6 D16ĐT1,2 D16KT1,2 D16PT1,2 D16VT1,2,5,6,7 D16AT1,2 D16MR1 D16QT1,2

– Đối với các lớp có lịch học buổi chiều: 18h00 ngày thứ Năm, 29/09/2016. Bao gồm: D16CN3,4,7,8 D16ĐT3,4 D16KT3,4 D16PT3,4 D16AT3,4 D16TTPT1, D16QT3,4 D16MR2 D16VT3,4

3. Địa điểm: Hội trường số A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông

4. Nội dung: Giảng viên của Trung tâm GDQP Hà Nội 1 cùng với phòng Giáo vụ: Phổ biến kế hoạch, nội dung của khóa học GDQP-AN, quán triệt ý thức học tập, giải đáp thắc mắc có liên quan…

5. Yêu cầu đối với Ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên:

– Phổ biến trước kế hoạch học tập GDQP-AN (kèm theo) cho toàn thể sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập. Trường hợp đã có chứng chỉ GDQP-AN hoặc do điều kiện sức khỏe, sinh viên phải làm đơn cùng với đầy đủ giấy tờ để chứng minh và nộp trực tiếp cho phòng Giáo vụ (Văn phòng Một cửa) trước ngày 03/10/2016

– Ban cán sự tập hợp tất cả các ý kiến của sinh viên trong lớp cũng như đề xuất, kiến nghị của lớp gửi phòng Giáo vụ ngay trong buổi tập huấn;

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Kế hoạch đào tạo QP-AN 2016