Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 8/2022)

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2022-2023
01/08/2022
Thông báo: Về việc triển khai đăng ký học tập ngành học thứ hai trình độ đại học
04/08/2022
Show all

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc phối hợp đào tạo, khảo thí, cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 08/2022) tại Học viện như sau:

Sinh viên download file kèm!

Trân trọng./.

Tải về:

Toàn văn thông báo