Thông báo: Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ năm học 2023-2024

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện
23/05/2023
Thông báo: V/v: Hủy và mở bổ sung các lớp học phần đợt học kỳ hè năm học 2022-2023
29/05/2023

Căn cứ quyết định số 682/QĐ-HV ngày 22/06/2023 của Giám đốc Học viện Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ năm học 2023-2024. Phòng Giáo vụ thông báo để các sinh viên được biết để chủ động trong việc bố trí lịch học.

Trong đó Các kíp học được bố trí theo nguyên tắc chung như sau:

+ Trong 8 tuần học đầu: Sáng: 2 tiết – 3 tiết, Chiều: 2 tiết – 3 tiết, Tối: 2(3) tiết

+ Trong 8 tuần học cuối: Sáng: 3 tiết – 2 tiết, Chiều: 3 tiết – 2 tiết, Tối: 2(3) tiết

+ Trường hợp học theo hình thức trực tuyến vào buổi tối có thể tổ chức học 2 tiết 12-13 hoặc 13-14 hoặc 3 tiết 12-13-14.

+ Trong một số trường hợp, phòng Giáo vụ có thể bố trí linh hoạt các tiết học để tạo điều kiện tối đa cho giảng viên, sinh viên trong việc giảng dạy, học tập.

Chi tiết sinh viên có thể tìm hiểu trong các file gửi kèm.

Trân trọng!

Tải về:

Quyết định điều chỉnh thời gian giảng dạy học tập + Các phụ lục