Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010 (đợt 2)

Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3
18/11/2009
Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 (23/11/2009 )
23/11/2009
Show all

Thực hiện kế hoạch học kỳ 1 năm học 2009-2010, trong tháng 9/2009, Học viện đã tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010. Tuy nhiên, tới nay vẫn còn một số sinh viên chưa nộp học phí.

Để tạo điều kiện cho sinh viên còn nợ học phí được tham dự kỳ thi học kỳ 1 theo đúng lịch thi đã thông báo, Học viện tổ chức lần thu (bổ sung) học phí kỳ 1 năm học 2009-2010 cho những sinh viên chưa có điều kiện nộp học phí đợt tháng 9/2009.

Thời gian: 2 ngày, 26 và 27/11/2009.

Địa điểm: Phòng Kinh tế tài chính (sảnh tầng 1- Nhà A1).

Sau ngày trên, sinh viên nào không nộp học phí sẽ phải nhận điểm 0 ở lần thi đầu tiên theo quy định.

Vậy Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị Ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy thực hiện tốt, đúng hạn yêu cầu trên.

Trân trọng thông báo!