Thông báo lịch, danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2009-2010

Kế hoạch học lại trong hè năm học 2009-2010
07/05/2010
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp D06
10/05/2010
Show all
Thông báo lịch, danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2009-2010
(24/7/2010), phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2009-2010.

Mời xem lịch thi chi tiết (cập nhật ngày 24_7_2010), tải file tại đây.

(Bổ sung ngày thi 03/8/2010 cho những sinh viên bị trùng lịch thi lại (do học lại theo các lớp ghép). Đề nghị những sinh viên bị trùng lịch thi, liên hệ với Trung tâm KT&ĐBCLGD để ghi danh, đăng ký thi lại trước ngày 01/8/2010).

– Thời gian thi lại bắt đầu: từ 26/7/2010.

– Điểm thi lần 1 đã được công bố, cập nhật đầy đủ (xem tại mục kết quả thi hoặc Diễn đàn sinh viên).

– Tiền thi lại: sinh viên sẽ đóng vào đợt tập trung năm học mới (thu theo lớp, từ 9 đến 13/8/2010).

– Danh sách sinh viên thi lại: Xem tại mục lịch thi hoặc Diễn đàn sinh viên (những sinh viên thi lại là những sinh viên đã thi lần 1 có điểm môn học <5; những sinh viên vắng thi lần 1 có lý do chính đáng, được Trung tâm KT&ĐBCLGD chấp chận ở lần thi 1 (vắng có phép)). Xem tại, tải tại đây (file)