Thông báo (khẩn) v/v thay đổi lịch thi môn Tiếng Anh 4 sáng ngày 15/6/2010

Danh sách các đội và sinh viên đoạt giải thưởng cuộc thi lập trình ACM/ICPC 2010
14/06/2010
Lịch học, danh sách sinh viên học hè năm 2010 ( nhật ngày 14/7/2010)
18/06/2010
Show all
Thông báo (khẩn) v/v thay đổi lịch thi môn Tiếng Anh 4 sáng ngày 15/6/2010
Vì lý do mất điện, phòng GV&CTSV thông báo điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh 4 của 1 số lớp khóa D08 ngày 15/6/2010 như sau:

1- Ca thi 8h00 sáng 15/6/2010 (các lớp D08DT1-3, D08QT1-3 ) chuyển sang thi vào hồi 17h30 ngày 15/6/2010.

2- Ca thi 10h00 sáng 15/6/2010 (các lớp D08VT1-5) chuyển sang thi vào hồi 17h30 ngày 16/6/2010.

Phòng thi không thay đổi. (chi tiết xem file kèm)

Trân trọng thông báo.