Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010
16/03/2015
Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC – năm 2015
17/03/2015
Show all
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 17/03/2015   

          7-Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp khóa 2014 điều chỉnh lịch (cập nhật 17/03/2015)

8-Kế hoạch phòng máy thi lần 2 kỳ 1 các lớp khóa 2014 điều chỉnh lịch (cập nhật 17/03/2015)

—————————————————————————————————————————————————————–

Ngày 04/03/2015   

          5- Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp Cao đẳng, Đại học, Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014 (cập nhật 04/03/2015)

          6- Kế hoạch thi phòng máy phục vụ thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên hệ tín chỉ (cập nhật 04/03/2015)

—————————————————————————————————————————————————————–

Ngày 26/01/2015   

1- Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các sinh viên niên chế học ghép lớp với lớp tín chỉ khóa 2012, 2013.

2- Kế hoạch thi phòng máy phục vụ thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên khóa 2011.

3- Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2014-2015 các lớp Đại học khóa 2011
4- Kế hoạch thi Kỳ thi phụ dành cho sinh viên các lớp hệ Tín chỉ vắng thi lần 1 có phép

Cụ thể như sau:  download file kèm (cuối trang)

Trân trọng ./.

Tải về:

1- Kế hoạch thi cho các sinh viên hệ niên chế học ghép với lớp tín chỉ
2- Kế hoạch thi phòng máy phục vụ thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên khóa 2011.
3- Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2014-2015 các lớp Đại học khóa 2011
4- Kế hoạch thi Kỳ thi phụ dành cho sinh viên các lớp hệ Tín chỉ vắng thi lần 1 có phép
5- Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp Cao đẳng, Đại học, Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014 (cập nhật 04/03/2015)
6- Kế hoạch thi phòng máy phục vụ thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên hệ tín chỉ (cập nhật 04/03/2015).
7-Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 các lớp khóa 2014 điều chỉnh lịch (cập nhật 17/03/2015)
7-Kế hoạch thi phòng máy lần 2 kỳ 1 các lớp khóa 2014 điều chỉnh lịch (cập nhật 17/03/2015)