Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015
09/03/2015
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015
17/03/2015

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2010-2015, Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Các yêu cầu, thủ tục cần thực hiện đối với các sinh viên được nhận bằng:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu trước 08h00 ngày thứ Năm (19/03/2014) gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp lệ phí ký túc xá còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan.

2. Kế hoạch tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp:

–  Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 20/03/2015 (Thứ Sáu). Chi tiết kế hoạch gửi kèm.

–  Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội – Học viện (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội.

– Thành phần: Các sinh viên các lớp Đại học chính quy niên khóa 2010-2015 được công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).

* Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMND; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMND.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Sơ đồ chỗ ngồi
Danh sách sinh viên khóa D10 nhận bằng TN