Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao chào mừng ngày 20-11 (2009)

Thủ tục, mẫu biểu xin chuyển trường, nhập trường, chuyển hệ đào tạo
27/10/2009
Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4
27/10/2009
Show all

Thông báo về kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao CBCNV-GV và HSSV nhân dịp 20-11-2009.

 Gồm các nội dung:

– Cầu lông; Bóng bàn; Bóng đá sinh viên; Kéo co; Bóng chuyền; Aerobic; Cờ tướng.

– Các môn trò chơi: 05 môn trò chơi bổ trợ.

– Đêm liên hoan văn nghệ (có thể lệ kèm).

File kèm theo:

Thông báo giải văn nghệ – thể thao chào mừng 20/11/2009