Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015

Thông báo V/v: Lịch giảng, danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)
01/07/2015
Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2015
30/07/2015
Show all
Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 30/07/2015
4- Điều chỉnh lịch thi môn Ngôn ngữ lập trình C++ (nhóm 01, 02), cụ thể sinh viên download file kèm.
—————————————————————————————————————————————

Ngày 22/07/2015

1- Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015

2- Lịch thi phòng máy   học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015

3- Trong trường hợp bị trùng lịch thi:

– Nếu bị trùng các môn thi viết, sinh viên làm đơn hoãn thi tại trung tâm Khảo thí để được tổ chức thi vào đợt thi lần 2

– Nếu bị trùng với môn thi phòng máy, sinh viên chủ động liên hệ giảng viên để được xếp ca thi hợp lý.

Cụ thể sinh viên download file kèm.

Tải về: