Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới học phí, chế độ chính sách (14/11/2009 )

Lịch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (cập nhật: 09-11-2009)
03/11/2009
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009)
16/11/2009
Show all

Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới học phí, chế độ chính sách
VII/ THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Mẫu đơn:

– Đơn xin hoãn, chậm nộp học phí

– Đơn xin hưởng chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội

2. Thủ tục, hồ sơ liên quan:

– Đơn xin hoãn, chậm nộp học phí nộp về Phòng Kinh tế – Tài chính trong vòng 15 ngày kể từ khi bắt đầu học kỳ. Thời gian hoãn đóng học phí tối đa là 01 kỳ học.

– Đơn xin hưởng chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội sinh viên nộp cho BCS lớp để tập hợp theo thông báo của Phòng GV&CTSV vào đầu mỗi năm học. Kết quả phê duyệt của Học viện được gửi cho BCS lớp để thông báo tới sinh viên và được đăng trên trang Web của Phòng Gv&CTSV.

– Thủ tục liên quan tới học bổng: thực hiện theo quy định về học bổng khuyến khích của Học viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-CTHSSV, ngày 17/03/2008). Sinh viên có thể xem chi tiết trong Sổ tay sinh viên hoặc tham khảo tại: www.ptit.edu.vn/giaovu -> mục Quy định, hướng dẫn của Học viện.