Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2.2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy (cập nhật danh sách thi – lịch thi)

Kế hoạch thi các lớp học phần Tiếng anh (Course 1) bổ sung học kỳ 2 năm học 2021-2022
25/07/2022
Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ phụ năm học 2021-2022
29/07/2022

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2.2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

  1. Đối tượng và trình độ thi

Đối tượng: Sinh viên Đại học chính quy từ khóa 2018 trở về trước chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ B2.

  1. Hình thức thi

– Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

-Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

  1. Kế hoạch tổ chức thi

3.1.  Đăng ký dự thi: Sinh viên có thể đăng ký theo 1 trong các hình thức sau:

+ Đăng ký dự thi online tại hệ thống QLĐT từ 09h00 ngày 01/07/2022 đến 17h00’ ngày 20/07/2022, cụ thể:

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống/ Đăng ký môn học (kéo xuống cuối trang)/ Nhập mã  CHUAN_TA /Lưu

+ Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (Phòng 115A1- Cơ sở Đào tạo Hà Đông). Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 20/07/2022.

3.2 . Sinh viên nộp lệ phí dự thi: Sinh viên có thể nộp lệ phí theo 1 trong 2 hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT) – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

– Nộp qua tài khoản ngân hàng (tài khoản nộp học phí), nội dung chuyển tiền ghi rõ Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, Thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2.2022.

Thời gian nộp từ ngày 01/07/2022 đến ngày 20/07/2022. Mức phí dự thi: 250,000 đồng/ sinh viên.

  • Thời gian thi dự kiến: Ngày 30 – 31/07/2022.

3.4 Danh sách sinh viên dự thi: Danh sách chính thức được công bố tại Website của Học viện: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/ trước khi thi.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

MAU DON DANG KY THI CHUAN DAU RA 2.2022

DS THI CHUAN DAU RA TA ĐOT 2.2022(Cập nhật 26/7/2022)