Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10 (bổ sung)

Thông báo: xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước
26/05/2010
Thông báo tổ chức thu học phí, thu tiền học lại, thi lại đợt cuối năm học 2009-2010
28/05/2010
Show all

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách 9 sinh viên được hưởng học bổng KKHT học kỳ 1 năm học ’09-’10.

(phòng KTTC sẽ thông báo ngày lĩnh học bổng sau).

TT Họ và tên ĐTBCHT ĐRL Lớp Loại HB
1 Vũ Thị Thu 7,00 84 D08-VT2 900.000
2 Trịnh Việt Phúc 7,52 81 D08-VT2 900.000
3 Vũ Thu Thảo 7,78 83 D08-VT2 900.000
4 Nguyễn Phương Thu 7,00 82 D08-VT2 900.000
5 Hoàng Thu Thủy 7,00 82 D08-VT2 900.000
6 Nguyễn Thị Tưởng 7,17 82 D08-VT2 900.000
7 Trịnh Hồng Quân 7,88 83 D07-CN3 900.000
8 Nguyễn Phương Ngân 7,14 86 D08-QT1 900.000
9 Nguyễn Thựy Dương 7,76 80 D06-QT 900.000