Giảng viên của PTIT tham gia tập huấn giảng viên Thương mại điện tử và Kinh tế số

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng
07/06/2023
Hội thảo: “Xu hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Máy học trong Viễn thông” (AI/ML in Telecommunication Trends)
07/06/2023

Vừa qua, chương trình tập huấn giảng viên các cơ sở giáo dục đại học về Thương mại Điện tử và kinh tế số lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là chương trình dành cho lãnh đạo các trường, khoa và giảng viên giảng dạy các ngành, chuyên ngành hay học phần thương mại điện tử, kinh doanh số, kinh tế số, hệ thống thông tin quản lý, tiếp thị số, logistics. TS. Trần Thị Thập – Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh 1 đã tham gia tọa đàm với tư cách thành viên sáng lập Mạng lưới các cơ sở đào tạo Thương mại Điện tử để chia sẻ những kinh nghiệm trong đổi mới hoạt động đào tạo ngành Thương mại Điện tử ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

TS. Trần Thị Thập – Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh 1 chia sẻ những kinh nghiệm trong đổi mới hoạt động đào tạo ngành Thương mại Điện tử ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại chương trình

Chương trình hướng đến các mục tiêu: Hỗ trợ giảng viên tiếp cận các chính sách, xu hướng mới của kinh doanh số và công nghệ liên quan tới đào tạo ngành thương mại điện tử, hỗ trợ các trường bổ sung, sửa đổi chương trình đào tạo, bài giảng, học liệu, thực tập và kiến tập cho sinh viên; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, đóng góp cho hoạt động xây dựng chính sách và pháp luật về kinh tế số, thương mại điện tử và đào tạo thương mại điện tử; Thắt chặt quan hệ giữa các trường đại học, thúc đẩy sự hợp tác trong xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng học liệu, trao đổi giảng viên; Tạo lập mối liên kết giữa các trường đại học với các cơ quan hoạch định chính sách và pháp luật, các tổ chức và doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Thương mại Điện tử.

Chương trình bao gồm ba khoá tập huấn giảng viên giảng dạy thương mại điện tử, kinh doanh số, kinh tế số và các ngành hoặc chuyên ngành liên quan với các chủ đề: giới thiệu các nền tảng số nổi bật và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo thương mại điện tử và kinh tế số; các chính sách và pháp luật hiện tại cũng như dự kiến ban hành về kinh tế số và thương mại điện tử tác động thế nào tới chương trình đào tạo; Hợp tác giữa các trường đại học, cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp. Kết thúc khóa tập huấn, các giảng viên tham gia chương trình được cấp chứng nhận do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cấp.

Chương trình này là kết quả hợp tác chặt chẽ của hai đơn vị tổ chức là Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức cùng Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet). VecomNet được thành lập từ giữa năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là thành viên sáng lập và là một trong 31 thành viên là các trường đại học tiên phong trong đào tạo Thương mại Điện tử ở nước ta. Được biết, tại Hội thảo này, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cử 8 giảng viên thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh tham dự.

 

5142 lượt xem