Dự án MOTIVE lọt vào top 300 dự án tốt nhất trên thế giới

Học viện triển khai thêm hình thức đăng ký trực tuyến xét tuyển Đại học chính quy 2021
14/04/2021
Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV)
15/04/2021

Ngày 12/4/2021, dự án MOTIVE (Monitoring Trends In Vietnamese Employment) “Giám sát tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” đã được tổ chức International Board of Global Actors and Business for Sustainability, Entreps – Đối tác của Liên hiệp quốc – lựa chọn là 1 trong số 300 dự án tốt nhất trên thế giới về tính bền vững và đổi mới, trong số 5000 ứng viên từ 126 quốc gia. Với sự đánh giá cao của tổ chức International Board of Global Actors and Business for Sustainability, Entreps, đây là một trong những đánh giá ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị tham gia dự án đồng thời cũng là động lực cho các đơn vị tham gia dự án MOTIVE tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

MOTIVE (Monitoring Trends In Vietnamese Employment) là Dự án “Giám sát tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022, dưới sự chủ trì của tổ chức Alma Laurea, thuộc Đại học Bologna, Italia. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia nhằm chuyển giao năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam từ các tổ chức phát triển và các trường Đại học ở châu Âu.
Dự án MOTIVE ra đời với những mục tiêu cụ thể như sau:

  • Tăng cường năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể tiếp nhận các công cụ và phương pháp thu thập, lưu trữ, giám sát dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Phát triển năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể khai thác dữ liệu về người tốt nghiệp để từ đó đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo;
  • Nâng cao sự hợp tác trong công tác giám sát người học sau khi tốt nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo bậc đại học ở Việt Nam;
  • Mở rộng sự kết nối giữa chương trình đào tạo của các trường Đại học với nhu cầu của xã hội và tình trạng thực tế của thị trường lao động.

Kết quả từ Trung tâm Quốc gia được xây dựng bởi Dự án MOTIVE này sẽ giúp cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp tại các trường đại học cũng như việc đưa ra những chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp cho các cơ sở đào tạo và toàn bộ hệ thống giáo dục bậc đại học ở Việt Nam.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong 11 đối tác tham gia dự án bao gồm Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục Đào tạo, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ và 9 trường Đại học khác. Nhóm dự án của Học viện có hai nhiệm vụ chính: tham gia triển khai hoạt động nghiên cứu và tổ chức truyền thông về dự án tới đông đảo sinh viên và cựu sinh viên Học viện; đóng góp xây dựng cơ sở dữ liệu cho Trung tâm Quốc gia về theo dõi xu hướng việc làm tại Việt Nam.

Tổ chức International Board of Global Actors and Business for Sustainability, Entreps được thành lập năm 2010 theo định hướng đổi mới, phi lợi nhuận, nhằm kết nối và thúc đẩy mối quan hệ đối tác công tư trên toàn thế giới. Đây là một mạng lưới toàn cầu, đa biên bao gồm các tổ chức kinh doanh, các hiệp hội, các nhà ngoại giao, những người nổi tiếng của công chúng và những công dân có tầm ảnh hưởng cùng hoạt động, cam kết cho sự bền vững và phát triển.

1237 lượt xem