ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO VỀ IoT TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN SMART HOME

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Lễ khánh thành Bia kỷ niệm thành lập Trường Bưu điện – Vô tuyến điện
08/09/2023
Thông báo thời gian học các khóa đào tạo về Big data và IoT theo chương trình tài trợ của Samsung năm 2023
09/09/2023

Thực hiện kế hoạch của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc triển khai chương trình hợp tác giữa PTIT và Samsung SRV năm 2023, Khoa Viễn thông 1 sẽ phối hợp với Samsung SRV tổ chức khóa học về IoT technology and its application in Smart Home dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông của Học viện, nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian đào tạo: từ 01/10/2023 đến 31/10/2023

2. Nội dung đào tạo:

–  Khóa học trang bị cho người học các khái niệm và kiến thức cơ bản liên quan đến công nghệ Internet vạn vật, kiến trúc hệ thống và các giải pháp truyền thông, kết nối, xử lý và lưu trữ dữ liệu trong IoT.

– Sinh viên cũng được học các vấn đề liên quan tới các giải pháp công nghệ, kỹ thuật cơ bản trong việc thiết kế và xây dựng giải pháp và ứng dụng IoT. Đồng thời, sinh viên được trang bị khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng được học vào việc thiết kế và xây dựng giải pháp nhà thông minh.
3. Thời gian đăng ký: từ 14h00 ngày 22/9 đến 09h00 ngày 26/9/2023:
Sinh viên đăng ký các khóa học do Khoa Viễn thông 1 phối hợp với Samsung SRV tổ chức theo biểu mẫu sau:
▪️Lớp học IoT technology: https://forms.office.com/r/8fe24nQJGE
Lưu ý đối với sinh viên đăng ký tham gia khóa học: 
– Sinh viên sử dụng tài khoản email PTIT để đăng ký;
– Mỗi sinh viên chỉ đăng ký 1 lần với 1 lớp;
– Sinh viên chỉ đăng ký tham gia nếu đảm bảo đi học đầy đủ từ 80% số buổi học lý thuyết và thường xuyên luyện tập online trên hệ thống cổng thực hành hoặc làm bài tập lớn.

4. Công bố kết quả đăng ký: ngày 27/9/2023 tại website chính thức của Khoa Viễn thông 1: https://khoavienthong1.ptit.edu.vn/
5. Thi và cấp chứng chỉ: Sau khi hoàn thành các nội dung của khóa học, sinh viên sẽ tham gia bài thi đánh giá, nếu đủ điều kiện sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Dự kiến, từ 01/11 đế 15/11/2023.
Giải quyết vướng mắc:
Trong quá trình thực hiện đăng ký tham gia khóa học nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ với Văn phòng khoa Viễn thông 1 theo số ĐT: 0902290808 để được hỗ trợ giải quyết.

28 lượt xem