Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học MIDDLESEX – ANH QUỐC

Trường Đại học President cấp học bổng 100% học phí cho HSSV khu vực Đông Nam Á (Hạn cuối 30/8/2016)
05/08/2016
Chương trình trao đổi sinh viên với trường đại học công nghệ AUCKLAND – NEW ZEALAND
05/08/2016

 

Trường Đại học Middlesex nằm tại trung tâm thành phố London (Anh Quốc) và xếp hạng 651 thế giới. Trường có thế mạnh về các chuyên ngành kinh doanh và công nghệ. Hiện nay, trường có khoảng 25.000 sinh viên.

 

Bậc đào tạo: Cử nhân

Chuyên ngành đào tạo: Sinh viên chính quy của Học viện đã hoàn thành năm thứ ba của khoá cử nhân Công nghệ đa phương tiện, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về học lực và trình độ tiếng Anh sẽ được nộp hồ sơ xin chuyển tiếp sang học năm thứ tư tại Đại học Middlesex với hai chuyên ngành đào tạo:

  • Thiết kế Trò chơi và Hoạt hình 3D (3D Animation and Games)
  • Thiết kế sản phẩm (Product Design)

Thời gian đào tạo: 01 năm (tính từ thời gian sinh viên bắt đầu nhập học tại trường Đại học Middlesex)

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Điều kiện tham gia chương trình: Sinh viên chính quy của Học viện đã hoàn thành năm thứ ba của khoá cử nhân Công nghệ đa phương tiện được xét chuyển tiếp vào năm cuối tại trường Đại học Middlesex nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Hoàn thành ba năm học theo chương trình cử nhân Công nghệ đa phương tiện và không nợ môn nào, không bị đình chỉ hay xét lại và có điểm bình quân toàn khoá tính đến thời điểm nộp hồ sơ đạt tối thiểu 2,5/4 hoặc 70% tổng số điểm.
  • Phải nộp hồ sơ năng lực (portfolio) để giám đốc chương trình đánh giá và quyết định mời nhập học hay không. Sinh viên cũng có thể phải tham dự phỏng vấn qua điện thoại hoặc Skype.
  • Sinh viên phải cung cấp chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc các chứng chỉ tương đương. Sinh viên chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh có thể đăng ký học tiếng Anh tại Đại học Middlesex trước khi bắt đầu khoá học.

Học phí: Sinh viên tham gia chương trình phải đóng học phí cho năm học tại trường Đại học Middlesex theo mức học phí dành cho sinh viên quốc tế do trường Đại học Middlesex quy định. Học phí của trường Đại học Middlesex trong năm học 2016-2017 dành cho sinh viên quốc tế là:

Địa chỉ liên hệ:

Tổ Liên kết Đào tạo Quốc tế – Tầng 5 – Nhà A1 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Km10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0904 224 292     E-mail: hienptm@ptit.edu.vn

2387 lượt xem