Chương trình hợp tác nghiên cứu “2019 Samsung Research Program”

Chương trình hợp tác nghiên cứu “2019 Samsung Research Program”
13/06/2019
Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 25 năm 2019
14/06/2019
Trong thời gian qua, Trung tâm SVMC hợp tác với các khoa Công nghệ Thông tin 1, khoa Viễn thông 1 và khoa Kỹ thuật Điện tử 1của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả như chương trình ‘Học bổng Tài năng Samsung’, đào tạo Thuật toán Ứng dụng…
Trên cơ sở đó, năm 2019, SVMC mong muốn triển khai thêm chương trình hợp tác nghiên cứu “2019 Samsung Research Programnhằm kêu gọi ý tưởng, đề xuất của nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên Học viện về những đề tài nghiên cứu phát triển ứng dụng, công nghệ mới trên thiết bị di động của Samsung phục vụ mục đích thương mại và tiện ích của cộng đồng.
Với mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý tưởng, đề xuất nghiên cứu hơn nữa, Trung tâm SVMC xin giới thiệu chương trình hợp tác nghiên cứu “2019 Samsung Research Program- file đính kèm:

2019 SAMSUNG RESEARCH PROGRAM

2019 Samsung Idea Proposal – Template-1

2019 Samsung Project Proposal – Template-1

1164 lượt xem