Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

(Kèm theo Quyết định số 440/ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện)   
Chuẩn đầu ra của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thể hiện ở 6 yêu cầu mà Học viện đặt ra và cam kết với xã hội, với người học, là sẽ trang bị cho người học trong quá trình đào tạo, đó cũng là yêu cầu đối với người học. Sáu yêu cầu được cụ thể hóa bằng: Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ của người học sau khi ra trường.
1. Về kiến thức
Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội
Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức toàn diện và hiện đại về kinh tế và quản trị doanh nghiệp như kinh tế học, marketing, sản xuất, tài chính, nhân sự, chiến lược kinh doanh,…
Kiến thức chuyên ngành: Sau khi học phần kiến thức ngành sinh viên sẽ lựa chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu về quản trị kinh doanh quốc tế; quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông; quản trị marketing; quản trị nguồn nhân lực hoặc thương mại điện tử.

2. Về kỹ năng

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế có những kỹ năng:Xây dựng chiến lược, và lập các kế hoạch kinh doanh.
Có kỹ năng chuyên sâu về quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế.
Nghiên cứu tìm hiểu thị trường nước ngoài, tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong nước và quốc tế, tổ chức các hoạt động marketing quốc tế.
Giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính, các chính phủ trong và ngoài nước.
Triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông
Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Bưu chính Viễn thông có những kỹ năng:
Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.
Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.
Nghiên cứu, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thành lập các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.Chuyên ngành Quản trị marketing
Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Quản trị marketing có những kỹ năng:
Có kỹ năng chuyên sâu về phát triển, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động marketing.
Nghiên cứu thị trường và môi trường kinh doanh để phát hiện, đánh giá và lựa chọn các cơ hội kinh doanh
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch marketing nhằm khai thác các cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp
Thực hiện những hoạt động kinh doanh cụ thể trên thị trường trong nước và quốc tế như quản lý bán hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quản lý thương hiệu
Tiếp cận với kiến thức quản trị marketing tiên tiến hiện đại trên thế giới.Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực có những kỹ năng:
Có kỹ năng chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức bao gồm các lĩnh vực hoạch định tài nguyên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, bố trí, sử dụng nhân lực, thù lao, quan hệ lao động …
Hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực.
Có kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tâm lý học lao động, tổ chức lao động, hành vi tổ chức.Chuyên ngành Thương mại điện tử
Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Thương mại điện tử có những kỹ năng:
Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xây dựng, vận hành website thương mại điện tử.
Khai thác thông tin và thực hiện quá trình kinh doanh trên mạng internet.
Có kỹ năng quản trị marketing, giao dịch và thanh toán điện tử với khách hàng và đối tác.

3. Kỹ năng mềm

Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống,  khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

4. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ quản lý kinh doanh; phát triển trị trường; quản trị marketing; nghiên cứu phân tích thị trường; quản trị nguồn nhân lực; kinh doanh xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp.
Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo;
Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

5. Về Hành vi đạo đức

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.
Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

6.  Về ngoại ngữ

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.